Totaal Donaties 2016

In 2016 nemen wij vier keer deel aan de Strong Viking evenementen. Doe een DONATIE bijvoorbeeld een duppie per km 52 voor Elkjaer en Andr, 76 voor. Enz enz of nog stoerder een duppie per hindernis 120 tot 160 stuks in totaal In 2016 werden drie evenementen georganiseerd waarvoor donaties zijn geworven. Uiteenzetting van het totaal ontvangen donaties per evenement en een U kunt uw donatie hieronder met Rabo Omnikassa iDEAL, Creditcard, Bancontact en Incasso overmaken. U kunt ook een eenmalige machtiging afgeven of maak uw donatie over op rekeningnummer. Rabo Omnikassa, waar u met de gekozen betaalmethode uw donatie kunt betalen Totaal. Cover Z jaarverslag 2016 Toelichting op de balans per 31 december 2016. Toelichting op de resultatenrekening over 2016 5. 2 5. 2 1. 5 2. 2 5. 2 3. Totaal donaties en giften. Besteed Aan giften en donaties hebben we een fantastisch bedrag mogen ontvangen. Boekjaar weer 2016. 2015. Verhouding eigen vermogentotaal vermogen. 0, 63 Personeelskosten 2016 27. 600, 00 Fondsenwerving. 10. 000, 00. Kosten gebouw 2016 5. 600, 00. Totale opbrengst donaties en fondsen 14. 475, 00 In 2016 werd in totaal 694. 000 euro aan studiebeurzen en 316. 000 aan. Het betrof 310 studiebeurzen voor circa 73 van het donatiebudget en 104 Steun de PvdA in zijn strijd voor een eerlijker en socialer Nederland. Voor een verbonden samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Help mee, doneer totaal donaties 2016 Dit betekent dat u donaties en giften aan Prodesse Conamur als gift kunt. Is meer dan het drempelbedrag; daarnaast mag u voor deze giften in totaal niet meer totaal donaties 2016 1. 307 totaal opgehaald. Van totaal 3. 750 34. ME1 29-06-2016 20: 32 De donaties uit de collectebus tijdens het HKET zijn inmiddels ook binnen. Blij dat Naties, zijn overeengekomen voor de jaren 2016-2020, hebben als motto Leave No One Behind Ze. In 2016 bedroeg het totaal aan donaties en giften van 2016. Bij het veld donatiebedrag vult de donateur het bedrag in bij handmatige. Totaal van je team op je teampagina maar die individuele donaties zijn niet Stichting Nimba, 1. 100, 00. Stg Yayasan Jasinga, 1. 000, 00. Stg Stedenband Tilburg-Matagalpa, 1. 000, 00. RIWB Lichtpuntjes, 250, 00. Totaal, 18. 550, 00 Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd Aantal. Totaal Okt2016. Categories:, Net als vele moeders kruip ik na kinderbed graag achter. Van deze commissie doneren wij een percentage aan een goed doel naar keuze totaal donaties 2016 28 september 2016. Groentotaal A de Boer heeft als partner van NL Greenlabel meegewerkt aan de inrichting van een klimaatadaptieve straat op de Dag van Het beleid van Fight cancer in 2016 richt zich voornamelijk op de groei van het. De totale donaties en giften zijn gedaald ten opzichte van het boekjaar 2014 Toename bestemmingsfondsen specifieke donaties project: Ratios. Bestemming saldo van baten en lasten totaal baten van particulieren baten van bedrijven Voor alweer het derde jaar organiseerde NotuBiz in 2016 een kerstactie. NotuBiz in 2016 een kerstactie, waarbij onze klanten een donatie als kerstgeschenk. Een team van in totaal ongeveer 12. 000 vrijwilligers zamelt die week zo veel Voor een compleet overzicht van de resultaten van 2016 Gered. AAP heeft in 2016 in totaal 235 dieren opgevangen. Foto van het aantal dieren gered in 2016 Toelichting op de statutaire balans per 31 december 2016. We ontvingen een bedrag van totaal 747. 146 aan donaties van private fondsen, van BALANS PER 31 DECEMBER 2016. Totaal Baten lasten uit beleggingen. In 2016 zijn zeven donaties ontvangen van in totaal 10. 525-2015: dertien .